Soc copywriter. Copy… què?

Què fa un copywriter i en què es diferencia d’un redactor freelance

Cada cop són més les empreses que confien amb el poder de les paraules per poder connectar amb els seus clients. Es parla molt del copywriting en l’era digital i dels copywriters.

Però…

Què és un copy exactament?

Un copywriter o redactor creatiu és un professional de l’àmbit de la publicitat que genera idees creatives a través de tècniques d’escriptura per promocionar productes, empreses, persones però també idees.

El seu objectiu és que l’usuari vagi més enllà de la lectura i es mobilitzi actuant d’una determinada manera.

A través dels textos, un bon copy aconsegueix que els seus missatges destaquin per sobre de la resta, que la seva audiència passi a l’acció.

Com?

Un bon copy possibilita que el lector acabi convertint-se en prescriptor d’una marca, compri un producte després de llegir-ne les característiques o decideixi contractar un servei.

També que faci difusió de cert tipus d’informació, decideixi apuntar-se a un curs o iniciï el primer contacte per sol·licitar un pressupost.

En què es diferencia d’un redactor freelance?

Un redactor freelance crea continguts de tota mena amb l’objectiu d’aportar valor a la seva audiència amb informació, entreteniment, contingut educatiu i també inspirador.

Treballa exclusivament amb les paraules: crea textos per webs, elabora butlletins i catàlegs, redacta newsletters… però no sempre té la missió d’aconseguir que el públic passi a l’acció.

Poden complementar-se?

Sí. De fet, és important que un creador de continguts conegui tècniques de copywriting perquè els seus textos destaquin per sobre de la resta i ajudin a que l’audiència accioni el botó desitjat (i que pot o no coincidir amb el número de la targeta bancària).

On podem trobar tècniques de copywriting?

En realitat, el copywriting podem trobar-lo arreu. Podem trobar-lo en anuncis, campanyes d’e-mail màrqueting, pàgines web, fitxes de producte, publicacions a les xarxes socials, etc.

En resum està clar que si volem sobresortir de la gran massa, d’aquest món saturat de productes i propostes, hem de deixar d’utilitzar les mateixes paraules que fa servir tothom i connectar amb el nostre públic d’una manera més creativa alhora que convincent.

Per exemple, si volem destacar la nostra professionalitat, no és suficient parlar només de la nostra experiència.

Per fer-ho, hem de trobar el nostre to de veu, construir una personalitat pròpia i connectar amb el públic a través de missatges diferenciadors.

En certa manera, tots volem vendre’ns com a professionals o experts en un sector. I, al final, si parlem de nosaltres mateixos, tots direm que som de confiança, veritat?

Un bon copy va més enllà.